PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
 THỐNG KÊ MƯỢN TRẢ THIẾT BỊ THEO NGÀY