PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Danh sach HS tham gia giao thong 08/09/2016 [HyperLink19]
2 Thời khóa biểu năm 2016-2017 17/08/2016 [HyperLink19]
3 Dự thảo nghị quyết họp chuyên môn tháng 8/2016 17/08/2016 [HyperLink19]
4 Giáo án dạy thực nghiệm TVL1 theo công nghệ 10/08/2016 [HyperLink19]
5 Giáo án dạy thực nghiệm TVL1 theo công nghệ 10/08/2016 [HyperLink19]
6 Mẫu xét duyệt HSHTCTLH mới 19/05/2016 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn ra đề kiểm tra 09/05/2016 [HyperLink19]
8 Hướng dẫn ra đề kiểm tra 09/05/2016 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn ra đề kiểm tra 09/05/2016 [HyperLink19]
10 Hướng dẫn ra đề kiểm tra 09/05/2016 [HyperLink19]
11 nghi quyet hop chi bo thang 5 nam 2016 05/05/2016 [HyperLink19]
12 Nghi quyet hop hoi dong thang 5 nam 2016 05/05/2016 [HyperLink19]
13 Bao cao thi dua nam hoc 2015- 2016 25/04/2016 [HyperLink19]
14 Dự thảo nghị quyết họp chuyên môn tháng 4/2016 11/04/2016 [HyperLink19]
15 Nghị quyết họp Hội đồng tháng 4 năm 2016 04/04/2016 [HyperLink19]
16 Nghị quyết chi bộ tháng 4 năm 2016 04/04/2016 [HyperLink19]
17 Nghi quyet hop chi bo thang 3/2016 02/03/2016 [HyperLink19]
18 Nghị quyết hop Hội đồng tháng 3/2016 02/03/2016 [HyperLink19]
19 Dự thảo nghị quyết họp chuyên môn tháng 02 và 03/2016 19/02/2016 [HyperLink19]
20 Nghi quyet hop hoi dong thang 2/2016 02/02/2016 [HyperLink19]
    
123456