PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Văn
2Tiếng Việt1BPhạm Thị Thùy Dịu
3Tiếng Việt1CPhạm Thị Tươi
4Tiếng Việt2ANguyễn Thị Thu Thanh
5Tiếng Việt2BNguyễn Văn Hiển
6Tiếng Việt2CPhạm Thu Hà
7Tiếng Việt2DBùi Thị Huế
8Tiếng Việt2EHoàng Thị Luyến
9Tiếng Việt3ANguyễn Thị Tâm
10Tiếng Việt3BĐào Việt Anh
11Tiếng Việt3CVũ Thị Thêu
12Tiếng Việt4AĐỗ Thị Hồng Thơm
13Tiếng Việt4BNguyễn Thị Nguyên
14Tiếng Việt4CVũ Đức Cảnh
15Tiếng Việt5ANguyễn Thị Kim Loan
16Tiếng Việt5BPhạm Thị Hài
17Tiếng Việt5CĐào Thị Bích