PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ GIẢNG DẠY HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
Học kì 2
STTHọ và tênTên lớp
1Vũ Thị Văn1A
2Phạm Thị Thùy Dịu1B
3Phạm Thị Tươi1C
4Nguyễn Thị Thu Thanh2A
5Nguyễn Văn Hiển2B
6Phạm Thu Hà2C
7Bùi Thị Huế2D
8Hoàng Thị Luyến2E
9Nguyễn Thị Tâm3A
10Đào Việt Anh3B
11Vũ Thị Thêu3C
12Đỗ Thị Hồng Thơm4A
13Nguyễn Thị Nguyên4B
14Vũ Đức Cảnh4C
15Nguyễn Thị Kim Loan5A
16Phạm Thị Hài5B
17Đào Thị Bích5C