PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm An Bình
   Sinh ngày: 08/06/2012  
   Lớp: 1C
   Chỗ ở: My Khê, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì kỳ thi Hội Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thu Phương
   Sinh ngày: 30/11/2010  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Lương Ngọc - Thúc Kháng
   Thành tích:     Đạt giải Ba ngày Hội chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Đào Mai Lan
   Sinh ngày: 02/03/2009  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Ngọc Tân - Thúc Kháng
   Thành tích:     Đạt giải Ba kỳ thi Hội Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet và đạt giải Thám Hoa Giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Đào Khánh Huyền
   Sinh ngày: 24/09/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Ngọc Tân - Thúc Kháng
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích kỳ thi giải Tiếng Anh qua mạng cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Huy Hoàng Phúc
   Sinh ngày: 30/05/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Lương Ngọc - Thúc Kháng
   Thành tích:     Đạt giải Hoàng Giáp Giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Đỗ Thành Trung
   Sinh ngày: 14/02/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Lương Ngọc - Thúc Kháng
   Thành tích:     Đạt giải Hoàng Giáp Giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Thúy Hiền
   Sinh ngày: 12/03/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Lương Ngọc - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Thám Hoa Giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Hà Linh
   Sinh ngày: 17/06/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Châu Khê - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Hoàng Giáp Giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Phương Linh
   Sinh ngày: 02/09/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Lương Ngọc - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Hoàng Giáp Giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Minh Nghĩa
   Sinh ngày: 06/04/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Ngọc Cục - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải C Sáng tác truyện Thiếu nhi và đạt giải Thám Hoa Giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
12