PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
STTTên đềTình trạngĐối tượngMônNgười ra đềThời gian làm bàiSố lần xemKết quả
1 Những việc học sinh cần làm ở nhà phòng chống dịch bệnh covid -19 Vào làm bài Lớp 4Tổng hợpVũ Đức CảnhTừ 14 giờ 0 phút ngày 14/03/2020 đến 14 giờ 0 phút ngày 30/03/2020323 [HyperLink2]
2 Bài ôn tập Toán 4 online Vào làm bài Lớp 4ToánNguyễn Văn ĐoànTừ 14 giờ 0 phút ngày 16/03/2020 đến 15 giờ 0 phút ngày 30/03/2020265 [HyperLink2]
3 DE TRĂC NGHIÊM ONLINE TONG HOP Vào làm bài Lớp 4Tổng hợpNguyễn Văn ĐoànTừ 15 giờ 0 phút ngày 21/03/2020 đến 15 giờ 0 phút ngày 30/03/202031 [HyperLink2]
4 Đề ôn tập kiến thức môn Toán - Lớp 5B Vào làm bài Lớp 5ToánPhạm Thị HàiTừ 21 giờ 0 phút ngày 12/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 30/03/2020513 [HyperLink2]
5 ÔN TẬP CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 5 - NĂM HỌC 2019 - 2020 - 30296405$0031 Vào làm bài Lớp 5ToánĐào Thị BíchTừ 3 giờ 0 phút ngày 24/03/2020 đến 4 giờ 0 phút ngày 31/03/202061 [HyperLink2]
6 ÔN TẬP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 5 Vào làm bài Lớp 5ToánĐào Thị BíchTừ 6 giờ 0 phút ngày 12/03/2020 đến 6 giờ 0 phút ngày 31/03/2020268 [HyperLink2]
7 ÔN TẬP DẠNG 1: TÌM TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA HAI SỐ Vào làm bài Lớp 5ToánĐào Thị BíchTừ 7 giờ 0 phút ngày 12/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 31/03/2020197 [HyperLink2]
8 Bài kiểm tra trắc nghiệm môn Toán - Lớp 4- THƠM Vào làm bài Lớp 4ToánĐỗ Thị Hồng ThơmTừ 7 giờ 0 phút ngày 13/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 31/03/2020387 [HyperLink2]
9 DE TRĂC NGHIÊM ONLINE TOÁN LƠP 5 Vào làm bài Lớp 5ToánNguyễn Văn ĐoànTừ 7 giờ 30 phút ngày 26/03/2020 đến 8 giờ 30 phút ngày 31/03/202026 [HyperLink2]
10 De trac nghiem mon toan lơp 5 (30296405$0035) Vào làm bài Lớp 5ToánNguyễn Văn ĐoànTừ 7 giờ 30 phút ngày 26/03/2020 đến 8 giờ 30 phút ngày 31/03/202027 [HyperLink2]
11 De trac nghiem Tieng Viet 4 (30296405$0035) Vào làm bài Lớp 4Tiếng ViệtNguyễn Văn ĐoànTừ 8 giờ 0 phút ngày 22/03/2020 đến 9 giờ 0 phút ngày 31/03/202083 [HyperLink2]
12 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM LỚP 3 - TÂM Vào làm bài Lớp 3ToánNguyễn Thị TâmTừ 9 giờ 30 phút ngày 23/03/2020 đến 9 giờ 30 phút ngày 31/03/2020116 [HyperLink2]
13 ÔN TẬP GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM LỚP 5 - NĂM HỌC 2019 - 2020 - 30296405$0031 Vào làm bài Lớp 5ToánĐào Thị BíchTừ 9 giờ 30 phút ngày 21/03/2020 đến 9 giờ 30 phút ngày 31/03/202034 [HyperLink2]
14 Bài kiểm tra trắc nghiệm lớp 4 Vào làm bài Lớp 4ToánĐỗ Thị Hồng ThơmTừ 9 giờ 0 phút ngày 21/03/2020 đến 10 giờ 0 phút ngày 31/03/202050 [HyperLink2]
15 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC: GIẢI TOÁN VỀ HÌNH THANG LỚP 5 - NĂM HỌC 2019 - 2020 - 30296495$0031 Vào làm bài Lớp 5ToánĐào Thị BíchTừ 10 giờ 0 phút ngày 21/03/2020 đến 10 giờ 0 phút ngày 31/03/202023 [HyperLink2]
16 Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Toán - Lớp 2 Vào làm bài Lớp 2ToánPhạm Thu HàTừ 9 giờ 30 phút ngày 21/03/2020 đến 10 giờ 30 phút ngày 31/03/2020120 [HyperLink2]
17 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC: GIẢI TOÁN VỀ HÌNH THANG LỚP 5 - NĂM HỌC 2019 - 2020 - 30296405$0031 Vào làm bài Lớp 5ToánNguyễn Thị Kim LoanTừ 9 giờ 0 phút ngày 21/03/2020 đến 10 giờ 30 phút ngày 31/03/202023 [HyperLink2]
18 Ôn: Tìm giá trị một số phần trăm của một số Vào làm bài Lớp 5ToánNguyễn Thị Kim LoanTừ 7 giờ 0 phút ngày 13/03/2020 đến 10 giờ 30 phút ngày 31/03/2020219 [HyperLink2]
19 Ôntập: Giải toán về tỉ số phần trăm Vào làm bài Lớp 5ToánĐào Thị BíchTừ 9 giờ 30 phút ngày 21/03/2020 đến 10 giờ 30 phút ngày 31/03/202016 [HyperLink2]
20 Ôntập: Giải toán về tỉ số phần trăm Vào làm bài Lớp 5ToánNguyễn Thị Kim LoanTừ 9 giờ 0 phút ngày 21/03/2020 đến 10 giờ 30 phút ngày 31/03/202021 [HyperLink2]
21 ÔN TẬP CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN LỚP 5 - NĂM HỌC 2019 - 2020 - 30296405$0031 Vào làm bài Lớp 5ToánĐào Thị BíchTừ 11 giờ 0 phút ngày 21/03/2020 đến 11 giờ 0 phút ngày 31/03/202027 [HyperLink2]
22 Ôn: Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó Vào làm bài Lớp 5ToánNguyễn Thị Kim LoanTừ 11 giờ 0 phút ngày 14/03/2020 đến 11 giờ 0 phút ngày 31/03/2020169 [HyperLink2]
23 Bai kiem tra Toan lop 3 (30296405$0035) Vào làm bài Lớp 3ToánNguyễn Văn ĐoànTừ 14 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 15 giờ 0 phút ngày 31/03/202024 [HyperLink2]
24 Đề ôn tập kiến thức môn Toán - Lớp 2A Vào làm bài Lớp 2ToánNguyễn Thị Thu ThanhTừ 21 giờ 25 phút ngày 12/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 31/03/2020452 [HyperLink2]
25 Đề ôn tập kiến môn Toán - Lớp 2A Vào làm bài Lớp 2ToánNguyễn Thị Thu ThanhTừ 22 giờ 0 phút ngày 13/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 31/03/2020244 [HyperLink2]
26 BÀI TẬP Ở NHÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 Vào làm bài Lớp 4Tiếng AnhPhạm Thị HằngTừ 13 giờ 0 phút ngày 13/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 31/03/2020266 [HyperLink2]
27 TỔNG HỢP TOÀN BỘ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP - 5 Vào làm bài Lớp 5Tiếng AnhPhạm Thị HằngTừ 10 giờ 0 phút ngày 15/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 31/03/2020110 [HyperLink2]
28 ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN LỚP 5 Vào làm bài Lớp 5ToánĐào Thị BíchTừ 15 giờ 0 phút ngày 14/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 31/03/202095 [HyperLink2]
29 Ôn tập Tiếng Việt lớp 4 - Ôn tập tổng hợp Vào làm bài Lớp 4Tiếng ViệtVũ Đức CảnhTừ 10 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 10 giờ 0 phút ngày 03/04/202039 [HyperLink2]
30 Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 1 Sắp đến giờ Lớp 1ToánPhạm Thị TươiTừ 9 giờ 0 phút ngày 31/03/2020 đến 9 giờ 40 phút ngày 31/03/20201 [HyperLink2]
123
Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.777 956
Trưởng ban biên tập: Hà Văn Tú - ĐT : 0936579092. Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Văn Đoàn - ĐT 0886162611
Đăng nhập