PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01110 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa môn toán lớp 3 BỘ GD&ĐTSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01109 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa môn tin học lớp 3 BỘ GD&ĐTSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01108 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 3 BỘ GD&ĐTSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01107 Công nghệ 3 sách giáo viênLê Huy HoàngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01106 Tiếng Việt 3 tập 2 sách giáo viênBùi Mạnh HùngSách nghiệp vụ Trong kho
STKT-00673 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 tập 2Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Đang mượn
STKT-00672 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 tập 2Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Đang mượn
STKT-00671 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 tập 2Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Đang mượn
STKT-00670 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 tập 2Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Đang mượn
STKT-00669 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 tập 1Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Đang mượn
STKT-00668 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 tập 1Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Trong kho
STKT-00667 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 tập 1Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Đang mượn
STKT-00666 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 tập 1Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Đang mượn
STKT-00665 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 2 tập 2Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Trong kho
STKT-00664 Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 2 tập 2Đỗ Tiến ĐạtSách tham khảo Toán Đang mượn
12345678910...