PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00898 Thiết kế bài giảng lịch sử 4Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00897 Thiết kế bài giảng lịch sử 4Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00896 Thiết kế bài giảng lịch sử 4Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00895 Thiết kế bài giảng lịch sử 4Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00894 Thiết kế bài giảng lịch sử 4Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00893 Thiết kế bài giảng tự nhiên và xã hội 2Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00892 Thiết kế bài giảng tự nhiên và xã hội 2Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00891 Thiết kế bài giảng tự nhiên và xã hội 2Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00890 Thiết kế bài giảng tự nhiên và xã hội 2Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00889 Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 5 tập 2Phạm Thị Thu HàSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00888 Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 5 tập 2Phạm Thị Thu HàSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00887 Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 5 tập 1Phạm Thị Thu HàSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00886 Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 5 tập 1Phạm Thị Thu HàSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00885 Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Huyền TrangSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00884 Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Huyền TrangSách nghiệp vụ Đang mượn
12345678910...