PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 8 0
2 Toán tuổi thơ 1 10 150000
3 Dạy và học trong nhà trường 14 0
4 Sách giáo dục thư viện và trường học 17 92000
5 Sách tham khảo Địa lí 17 734600
6 Toán học tuổi trẻ 25 228500
7 Quản lý giáo dục 25 250000
8 Sách tham khảo Tiếng Anh 29 1396000
9 Sách tham khảo Khoa học 35 1738500
10 Sách tham khảo Y học 44 1947000
11 Văn nghệ Hải Dương 57 711000
12 Báo Nhi đồng 73 357000
13 Văn tuổi thơ 78 976000
14 Sách tham khảo Lịch sử 88 3523900
15 Giáo Dục tiểu học 89 722500
16 Sách pháp luật 94 3729800
17 Sách tham khảo Văn học 98 3243300
18 Tạp chí khoa học giáo dục 103 2251000
19 Dạy và học ngày nay 112 2102000
20 Tạp chí thiết bị giáo dục 114 1982500
21 Sách đạo đức 118 2956300
22 Sách Hồ Chí Minh 151 3675700
23 Thế giới mới 156 2109000
24 Tạp chí giáo dục 187 3577400
25 Sách tham khảo chung 234 7482300
26 Văn học và tuổi trẻ 243 2529000
27 Thế giới trong ta 342 5689000
28 Toán tuổi thơ 377 3731000
29 Sách tham khảo Tiếng Việt 531 10235400
30 Sách tham khảo Toán 538 9858700
31 Sách thiếu nhi 721 10348000
32 Sách nghiệp vụ 865 12853200
33 Sách giáo khoa 1185 6615500
 
TỔNG
6778
107796100