PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn nghệ Hải Dương 6 145000
2 Sách tham khảo Địa lí 17 734600
3 Sách tham khảo Tiếng Anh 28 1356000
4 Sách tham khảo Khoa học 35 1738500
5 Sách tham khảo Y học 44 1947000
6 Dạy và học ngày nay 55 1363000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 56 2023000
8 Tạp chí thiết bị giáo dục 57 1477000
9 Toán tuổi thơ 1 60 850000
10 Báo Nhi đồng 73 357000
11 Sách tham khảo Lịch sử 92 3621300
12 Sách pháp luật 95 3979800
13 Tạp chí giáo dục 102 2527000
14 Giáo Dục tiểu học 104 857500
15 Sách đạo đức 118 2956300
16 Văn tuổi thơ 127 1656000
17 Sách Hồ Chí Minh 172 3879900
18 Sách tham khảo Văn học 181 4930600
19 Sách tham khảo chung 242 7926300
20 Văn học và tuổi trẻ 243 2529000
21 Toán tuổi thơ 377 3731000
22 Thế giới trong ta 413 7085000
23 Sách tham khảo Tiếng Việt 540 10490400
24 Sách tham khảo Toán 546 9974300
25 Sách thiếu nhi 719 10392000
26 Sách nghiệp vụ 903 13783000
27 Sách giáo khoa 1122 5788300
 
TỔNG
6527
108098800