PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
XEM VÀ IN THẺ THƯ VIỆN
 
30296405
STTHọ và tênG.TNơi sinhChỗ ở hiện tại
1Nguyễn Thị Thu ThanhNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
2Hoàng Thị LuyếnNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
3Đỗ Thị HườngNữThái Học - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
4Vũ Thị ThươngNữHồng Khê - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
5Bùi Thị HuếNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
6Nguyễn Thị TâmNữTân Trường - Cẩm Giàng- Hải DươngTráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
7Nguyễn Thị Kim LoanNữXuân Dục - Mỹ Hào - Hưng YênTT Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
8Phạm Thị Thùy DịuNữTráng Liệt - Bình Giang - Hải DươngTráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
9Đào Việt AnhNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
10Vũ Thị ThêuNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
11Vũ Thị VănNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
12Phạm Thị HằngNữ Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
13Phạm Thị HàiNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngTT Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
14Đỗ Thị Hồng ThơmNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngVĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
15Vũ Đức CảnhNamThái Hòa - Bình Giang - Hải DươngTT Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
16Nguyễn Thị NguyênNữVĩnh Hồng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
17Phạm Thị TươiNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThái Học - Bình Giang - Hải Dương
18Nguyễn Văn HiểnNamThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
19Bùi Đình HàNamThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
20Trần Thị LươngNữBãi Sậy - Ân Thi - Hưng YênThái Dương - Bình Giang - Hải Dương
21Phạm Thị NghiêmNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngThúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
22Nguyễn Thị Kim GiangNữThái Hòa - Bình Giang - Hải DươngTT Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
23Đào Thị BíchNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngNgọc Cục - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
24Phan Thị Hồng NhungNữThúc Kháng - Bình Giang - Hải DươngNgọc Cục - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
25Hà Văn TúNamThái Dương - Bình Giang - Hải DươngHà Tiên - Thái Dương - Bình Giang - Hải Dương
26Nguyễn Văn ĐoànNamThái Dương - Bình Giang- Hải DươngThái Dương - Bình Giang- Hải Dương
27Phạm Thị LoanNữThúc Kháng, Bình Giang, Hải DươngThúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương
28CuongNam  
29Nguyễn Thị ThúyNữThúc Kháng, Bình Giang, Hải DươngThúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương
30Phạm Thu HàNữThúc Kháng, Bình Giang, Hải DươngThúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương
Vũ Thị Thương