PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1 TVTH-00015 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 2/2009GDH20093716500
2 TVTH-00016 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 3/2009GDH20093716500
3 TVTH-00017 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 3/2009GDH20093716500
4 TVTH-00001 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 1/2006GDH20063714500
5 TVTH-00002 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 1/2007GDH20073715000
6 TVTH-00003 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 1/2007GDH20073715000
7 TVTH-00004 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 2/2007GDH20073715000
8 TVTH-00005 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 2/2007GDH20073715000
9 TVTH-00006 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 3/2007GDH20073715000
10 TVTH-00007 Ngô Trần ÁiSách giáo dục và thư viện trường học tập 4/2007GDH20073715000
12345678910...