PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1  Nhi đồng số 105 năm 2012    5000
2  Nhi đồng số 2 năm 2013    5000
3  Nhi đồng số 3 năm 2013    5000
4  Nhi đồng số 4 năm 2013    5000
5  Nhi đồng số 5 năm 2013    5000
6  Nhi đồng số 6 năm 2013    4000
7  Nhi đồng số 7 năm 2013    4000
8  Nhi đồng số 8năm 2013    4000
9  Nhi đồng số 9 năm 2013    4000
10  Nhi đồng số 10 năm 2013    4000
12345678910...