PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1  Nhi đồng số 105 năm 2012   5000 
2  Nhi đồng số 2 năm 2013   5000 
3  Nhi đồng số 3 năm 2013   5000 
4  Nhi đồng số 4 năm 2013   5000 
5  Nhi đồng số 5 năm 2013   5000 
6  Nhi đồng số 6 năm 2013   4000 
7  Nhi đồng số 7 năm 2013   4000 
8  Nhi đồng số 8năm 2013   4000 
9  Nhi đồng số 9 năm 2013   4000 
10  Nhi đồng số 10 năm 2013   4000 
12345678