PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 ND-00.01 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 105 năm 2012GDH20125000371
2 ND-00.02 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 2 năm 2013GDH20135000371
3 ND-00.03 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 3 năm 2013GDH20135000371
4 ND-00.04 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 4 năm 2013GDH20135000371
5 ND-00.05 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 5 năm 2013GDH20135000371
6 ND-00.06 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 6 năm 2013GDH20134000371
7 ND-00.07 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 7 năm 2013GDH20134000371
8 ND-00.08 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 8năm 2013GDH20134000371
9 ND-00.09 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 9 năm 2013GDH20134000371
10 ND-00.10 Bộ GD&ĐTNhi đồng số 10 năm 2013GDH20134000371
12345678