PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:14:03 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:06:40 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai01:01:51 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13475
4Khách vãng lai01:00:18 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai00:58:16 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai00:58:11 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
7Khách vãng lai00:44:24 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=355
8Khách vãng lai00:34:20 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=381
9Khách vãng lai00:31:23 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13479
10Khách vãng lai00:09:02 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8616
11Khách vãng lai00:04:14 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19 1 2019