PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai06:23:52 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:17:28 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Trần Thị Lương06:06:53 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
4Trần Thị Lương06:06:03 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Trần Thị Lương06:05:51 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
6Trần Thị Lương06:05:27 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
7Trần Thị Lương06:05:17 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
8Trần Thị Lương06:04:51 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai06:04:26 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai06:04:20 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
11Trần Thị Lương05:56:29 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
12Trần Thị Lương05:56:06 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
13Trần Thị Lương05:55:53 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
14Khách vãng lai05:53:53 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai05:53:45 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai05:42:40 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=319
17Khách vãng lai05:07:24 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13425
18Khách vãng lai04:58:17 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai04:45:24 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
20Khách vãng lai04:14:46 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13461
21Khách vãng lai04:00:31 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
22Khách vãng lai03:47:17 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13759
23Khách vãng lai03:44:57 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=349
24Khách vãng lai02:52:38 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13489
25Khách vãng lai02:42:35 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
26Khách vãng lai02:35:31 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13459
27Khách vãng lai02:07:47 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=358
28Khách vãng lai01:02:34 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
29Khách vãng lai00:59:16 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00884
30Khách vãng lai00:51:51 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13745
31Khách vãng lai00:01:17 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6882
16 11 2018